La transformació personal i col·lectiva implica una sèrie de reptes, entre ells de coherència entre el que pensem i fem. Aquest apartat promou exercicis de reflexió per abordar dilemes ètics vinculats als valors de la banca posant en valor les característiques de les finances ètiques i la seva clara orientació cap a projectes de desenvolupament social, comunitari i ambiental en contraposició a la banca comercial que es concentra en el lucre.