Que els teus Diners pensin com Tu és un recurs educatiu per al professorat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius que pretén ser una guia amb activitats i orientacions per incorporar els conceptes i reflexions entorn de la Banca Ètica en el treball d’aula dels instituts.

 

Impulsada i coordinada per FETS (Finançament Ètic i Solidari), la guia ha estat elaborada per Edualter i ha comptat amb la col·laboració d’un grup de professores de les àrees de Socials, Economia, Filosofia i Emprenedoria de diferents instituts de Barcelona

 

La Guia que us presentem és el resultat de la revisió i actualització d’una primera versió de recursos didàctics dissenyats l’any 2010 per FETS i Edualter arran de la creixent necessitat d’introduir el concepte de banca ètica a l’Educació Secundària.

 

Per a aquesta nova versió s’ha comptat a més amb l’acompanyament d’un grup de treball de professores de les àrees d’Economia, Socials i Filosofia que durant dos cursos han revisat i aportat suggeriments per a la millora de la Guia.

 

Sota aquesta premissa, els objectius del material s’han ampliat i alguns enfocaments inicials han pres altres perspectives, incorporant algunes de les reflexions que en els últims anys s’han anat estenent amb una intencionalitat crítica i transformadora de l’economia.

 

Com ja ho anticipàvem en la primera edició, la transformació de les relacions i les estructures socials del sistema en el qual vivim passa necessàriament per la transformació de la nostra manera de consumir, conviure i interrelacionar-nos amb les persones, els col·lectius i l’entorn.

 

Perquè sigui possible aquest canvi és necessari també modificar les nostres pròpies percepcions, idees preconcebudes (o promogudes) i ser sensibles a les injustícies i desigualtats que des del propi disseny de les institucions i els seus mecanismes es generen.

 

L’objectiu general d’aquest material, així, és oferir a l’alumnat de secundària i batxillerat les eines i reflexions crítiques sobre el seu propi rol com a agent econòmic i la necessitat de transformar els mecanismes financers per orientar-los de manera col·lectiva a un model econòmic més just, on les relacions ètiques i la cura pel medi ambient i la vida siguin prioritaris, al contrari del que l’actual sistema fomenta com la competitivitat i el lucre per sobre qualsevol cosa.

Finances Ètiques

 

Les Finances Ètiques deuen el seu origen als moviments socials dels anys seixanta i setanta quan activistes a favor de la pau i el medi ambient trobaven contradiccions entre les seves propostes i l’ús que feien les entitats financeres dels recursos que hi dipositaven.

 

Així doncs, entitats pacifistes s’adonen que les financeres amb les quals treballen són accionistes de bona part de les principals empreses de la indústria armamentista, o entitats ecologistes comencen a veure com qui financia els projectes que generen danys irreparables en el nostre medi ambient són les mateixes entitats que gestionen els seus recursos”.

 

Les Finances Ètiques intenten donar i construir diferents respostes per totes aquelles persones estalviadores que es volen responsabilitzar del que la seva entitat financera fa amb els seus diners

 

D’alguna manera, la proposta de les Finances Ètiques parteix de la contradicció detectada i ofereix les alternatives a la preocupació dels diferents col·lectius més sensibilitzats en temes com la Pau, els Drets Humans, el Desenvolupament Humà i Sostenible, la Solidaritat i la Justícia Global.

 

S’han proposat cinc principis d’operació que un banc ètic ha de complir i que permet a una persona confiar que els seus diners seran destinats a projectes que s’ajustin a una proposta transformadora més enllà del model comercial de banca.

 

El treball proposat amb l’alumnat al llarg d’aquesta guia gira al voltant d’aquesta idea, i de promoure la coherència entre les nostres decisions i les nostres creences. Confiem que aquest camí representarà una oportunitat d’aprenentatge no solament pel tema a tractar sinó pels recursos (cognitius i actitudinals) a mobilitzar en aquest procés.