Es pretén promoure una visió crítica del sistema financer i els diferents mecanismes de difusió i manipulació mediàtica. Apoderar a la ciutadania per sentir-se partícip del sistema per transformar les regles de joc, denunciar la corrupció, les inversions controvertides i els riscos socials de l’operació bancària comercial