Activitat 11 Les crisis ja no són noticia, o si? (PDF)

 

TEMPS 60 minuts
TIPUS ACTIVITAT Activitat d’aprenentatge i exploració
OBJECTIUS
Comprendre la dinàmica dels mitjans de comunicació, l’enfocament parcial de les notícies i analitzar de manera crítica la cobertura que es fa a la crisi.
CONTINGUTS
Anàlisi de l’actualitat informativa.

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

La sessió per a l’anàlisi de l’actualitat informativa es fa en tres etapes.

1-    Visionat de dos vídeos i completar semàfor de visionat (pauta d’observació). (20 minuts)

2-    Treball en equips per compartir resultat de semàfor i contestar guió de preguntes. (20 minuts)

3-    Posada en comú i elaboració de propostes. (20 minuts)

Els vídeos s’inclouen a l’apartat material complementari.

 

Material:

  • Guió per al professorat.
  • Semàfor d’observació per al visionat.
  • Graella d’avaluació.
  • Qüestionari individual.

 

Avaluació:

Proposem un qüestionari individual per l’alumnat juntament amb una rúbrica d’avaluació. Els instruments es troben als “Annexes” i contenen els elements que creiem primordials per a detectar el nivell d’assoliment dels objectius. Tanmateix, cada docent pot afegir-hi ítems avaluables segons cregui convenient o en coherència amb possibles modificacions que faci de l’activitat i, sobretot, dels seus objectius i contingut.

 

Material complementari

·         Vídeo 1: La Crisis Explicada con una Sonrisa 7’00

El professor Leopoldo Abadia explica el seu famós terme “ninja”, referit a les persones que demanaven un crèdit (i a les quals se’ls concedia), però que no tenien ingressos, treball ni estalvis i que es basa en les inicials de la seva denominació en anglès: no income, no job, no assets.

·         Vídeo 2: La manca d’especulació salva la banca ètica 2’02

La crisi financera ha comportat una crisi de confiança de les entitats financeres tradicionals, que busquen profit en l’especulació. En canvi, cada cop més inversors i inversores posen els diners en entitats que ofereixen menys rendibilitat, però que inverteixen en projectes socials, com ara escoles de reinserció de drogoaddictes, projectes centrats en el medi ambient o en persones amb paràlisi cerebral. És l’anomenada banca ètica, que no ha tancat l’aixeta del crèdit a les empreses.

·         Notícies per a donar continuïtat a la relació entre el sistema financer i els mitjans de comunicació

La banca controla los medios de comunicación tradicionales, pero el periodismo sigue vivo

La banca y los fondos de inversión escalan en los medios: ya poseen 640 millones en acciones:

La prensa está en manos de la banca:

#10YearsOn 10 anys després de la crisi, fem una crida a l’acció

10 años después de la crisis financiera: nuestros ” dirigentes ” nos han fallado, el futuro depende de nosotros