Activitat 6 Qui dirigeix?: estalvia, inverteix, endeuta’t (PDF)

 

TEMPS 60-65 minuts
TIPUS ACTIVITAT Activitat d’aprenentatge i reflexió
OBJECTIUS
Comprendre la funció del sistema financer com a intermediari del flux de valor monetari
Identificar la lògica lucrativa del mercat financer i algunes de les conseqüències que es perceben després de les crisis
Posicionar-se en relació als mecanismes que regeixen al sistema financer i que afecten el funcionament de les relacions econòmiques
CONTINGUTS
Comprensió dels conceptes vinculats al sistema financer: diners, estalvi, inversió, deute.
Sensibilitat crítica en relació a les conseqüències del funcionament lucratiu i especulatiu de les finances actuals
Argumentació sobre els mecanismes que fan que el sistema financer tingui l’estructura actual

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

Aquesta activitat és la primera de l’apartat sobre el Sistema Financer, des d’una aproximació crítica de l’estat actual i el seu funcionament.

Aprofitarem l’actualitat informativa mitjançant un vídeo explicatiu (Xerrada TED de l’escriptor Hernan Casciari: Mi hija quiere entender el sistema financiero, que trobareu a l’apartat de “Material complementari”) per provocar un debat i fer reflexionar a l’alumnat sobre alguns dels conceptes principals que conformen els intercanvis monetaris en els nostres dies: estalvi, inversió, crèdit, deute.

1. Comencem la sessió amb un parell de preguntes exploratòries (10 minuts):

  • Qui forma part del sistema financer?
  • Quines actituds són les habituals en el món financer? Aquestes actituds són similars o divergeixen de les que són habituals en les que vam treballar quan vam tractar les tasques domèstiques i de cura?
  • Quines activitats es desenvolupen dins del món de les finances?

2. Una vegada tancat aquesta etapa es presenta el vídeo demanant a l’alumnat especial atenció a la dinàmica econòmica que es planteja i als conceptes que no es comprenguin, amb tal d’aprofundir més endavant (25 minuts aproximadament).

3. Amb l’ajuda del Guió per al Professorat es poden aclarir conceptes i aprofundir al debat sobre la utilitat social de comptar amb un sistema financer com l’actual (es pot plantejar la idea de comparar sistema sanitari o educatiu i la seva utilitat al benestar col·lectiu) (15 minuts).

4. Finalment es pot plantejar a l’alumnat crear un llistat de problemàtiques que pensin que genera l’actual disseny de sistema financer en diferents nivells: local, estatal, europeu, global (15 minuts)

Com a activitat d’aprofundiment se suggereix el visionat i debat sobre el vídeo: Em deus 3000 entrepans i conèixer i jugar el joc de taula ideat per FIARE Banca Ètica El Gran Joc de les Finances.

Material:

 

Avaluació:

El llistat de problemàtiques produït pels alumnes pot ser un bon punt de partida per a avaluar l’assoliment dels objectius.

Tanmateix, si es busca una avaluació més específica, es pot utilitzar una rúbrica d’avaluació elaborada a partir dels objectius de l’activitat. De ser així, es recomana allargar l’última part de l’activitat entre cinc i deu minuts, per tal de garantir que el llistat és completat de forma exhaustiva.

A més, es recomana demanar als alumnes que identifiquin tres problemàtiques per cada nivell de concreció (local, estatal, europeu i global); encara que pot incloure’s l’europeu dins el global per tal d’ajustar l’activitat al temps disponible.

Així, si la rúbrica empra els objectius proposat per a aquesta activitat, hauria de poder identificar en el producte final el grau de comprensió dels continguts de l’activitat.

 

Material complementari

Mi hija quiere entender el sistema financiero | Hernan Casciari | TEDxMontevideo
Em deus 3.000 entrepans
Finanzas para la economía social

El Gran Juego de las Finanzas

Cómic para una Educación Financiera Crítica, ADICAE, 2007

Dicionario Financiero para que no te tomen el pelo, ADICAE, 2007