Activitat 7 Fes-te Banker! * (PDF)

 

TEMPS 120 – 135 minuts
TIPUS ACTIVITAT Activitat d’exploració, diagnòstic i aprenentatge
OBJECTIUS
Adonar-se de les conseqüències socials que l’activitat de les entitats financeres té per a la ciutadania
Identificar la influència desequilibrada que exerceix l’acumulació de poder en entitats financeres sobre sectors de l’administració pública i la política
Reconèixer les diferències entre les decisions financeres coherents èticament amb la funció social de les entitats i les decisions financeres fraudulentes i contràries a les missions socials de les entitats
Conèixer el model de caixes d’estalvis que va existir a l’Estat Espanyol, les actuacions i comportaments fraudulents, el paper de l’administració i altres organitzacions i el definitiu esgotament d’aquestes entitats
CONTINGUTS
Implicacions ètiques i socials de l’activitat de les entitats financeres.
Responsabilitat social de les entitats privades amb ànim de lucre
Reflexió sobre la funció de control de govern central, sindicats i patronal durant la crisi de “Caja Madrid”

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

*  El títol d’aquesta activitat fa referència a una frase utilitzada per la campanya publicitària d’augment de capital de Bankia (entitat financera comercial), es presenta tal qual ho feia la campanya, l’ús del masculí pot ser objecte de reflexió en presentar l’activitat a l’alumnat i suggerir com es construeixen les imatges d’algunes professions

Proposem dos itineraris diferents per a aquesta activitat. Depenent del grup classe i del temps disponible, cada docent haurà de triar l’opció que més li convingui. La idea és que el primer dels itineraris suposa un grau d’aprofundiment menor en la temàtica general, i s’endinsa més en les conseqüències de la corrupció financera per a la ciutadania.

Mentre que la segona opció d’itinerari proposa un treball més exhaustiu sobre el visionat d’un documental i sobre les implicacions de la corrupció en l’àmbit espanyol i internacional, però no està tan centrada en adoptar la perspectiva dels ciutadans, sinó en un repàs general del tema.

Cada docent haurà de decidir quina de les dues opcions s’ajusta més als seus objectius i a les característiques del seu grup.

Itinerari 1

En el cas del primer itinerari, pot ser recomanable treballar amb dues sessions separades (fase 1 i 2 en una sessió i fase 2 i 3 en una segona). La proposta d’activitat consisteix a visionar un documental sobre la gestió directiva de Caja Madrid i posteriorment representar (amb tècniques de teatre social) les conseqüències d’aquestes decisions en la ciutadania.

Així, primer es veurien els fragments d’un documental i es pensarien les situacions. Pot deixar-se més temps l’alumnat per a pensar les situacions i comentar alguns exemples de forma més exhaustiva.

Finalment, després de la segona fase, s’encomana als alumnes que dramatitzin aquestes situacions a casa, o en hores de lliure disponibilitat d’altres assignatures (preferiblement llengües).

En una segona sessió, es representarien les “obres de teatre” elaborades pels alumnes pel seu compte.

Itinerari 2

En aquest cas, recomanem realitzar l’activitat només en una sessió de dues hores.

Es pot jugar amb el temps de la introducció inicial i del debat posterior, per tal d’ajustar els tempos.

A més, segueix sent possible aprofitar els talls proposats anteriorment per a mostrar una versió reduïda de l’obra de teatre, de manera que sigui més abastable en el temps d’una sessió.

 

Material:

  • Itinerari 1
  • Itinerari 2
  • Projector o televisió
  • Connexió a internet
  • Recomanem projecció de diapositives només amb les preguntes vehiculars del debat, per tal de dirigir-lo de forma més estructurada i eficient.

 

Avaluació:

Itinerari 1:

Per al primer itinerari comptem amb el producte de l’activitat (peça teatral). Per tant, podem observar, a partir d’aquest producte, el grau d’assoliment dels objectius de l’alumnat. Sobretot és important veure fins a quin punt hi ha relació entre la situació escollida pel grup i la situació efectivament dramatitzada.

A més, és aconsellable que en el debat de clausura posterior, es fomenti la participació del màxim de persones possible, sobretot d’aquells que solen participar menys. A més de buscar l’equilibri entre la participació de nois i noies. La idea és assolir una imatge el més àmplia possible de les perspectives del alumnat sobre el tema tractat.

Itinerari 2:

El debat final és important per a l’avaluació, tant si es fan servir les preguntes vehiculars com si s’opta per dirigir-lo d’alguna altra manera, cal fixar-se en les intervencions del alumnat i contrastar-les amb els objectius de l’activitat.

És important que el docent dirigeixi de forma activa el debat, i que s’asseguri que, en la mesura del possible, tot l’alumnat participi i que es mantingui una equitat entre nois i noies pel que fa a la participació. Si no és possible, és recomanable prioritzar la intervenció d’aquelles veus que normalment no participen.

En tots dos casos, un element important a considerar és la possibilitat que dels debats sorgeixin incerteses, inquietuds i temors sobre el fet de començar a conèixer el disseny estructural de l’actual sistema financer i les conseqüències que comporta a la ciutadania.

És possible que s’expressin posicions per a reforçar el model, que qüestionin la impossibilitat de canvi o transformació o que defugin el debat com una cosa aliena i distant. L’objectiu en tot cas, és reconduir el debat per a valorar en l’alumnat una posició crítica (d’alguns elements, en principi) i exercitar mecanismes problematitzadors amb la condició de començar a plantejar escenaris de transformació.

 

Material complementari

Una oportunidad perdida (anàlisi sobre el seguiment de la crisi i les responsabilitats polítiques que van enfonsar a les caixes d’estalvi)

Los bancos relegan la Obra Social que heredaron de las antiguas cajas de ahorro

Discurso de Rato tras la salida de Bankia a Bolsa

Hazte Banquero. Contado con sus propias palabras.  Tarjetas Black, todo lo que quisieron ocultarte:

Noticia de l’ingrés a presó de R. Rato

Notícia sobre tots els implicats en el cas de les targetes Black:

Notícia sobre l’activitat actual dels 64 condemnats pel cas de les targetes black:

Los inspectores de Hacienda rechazan “totalmente” la amnistía fiscal

Conseqüències de la crisi sobre l’atur juvenil

Dones i precarietat

Teatro Forum. Una herramienta pedagògica para la convivencia